Řešení: Elektrická zařízení

Solution: Elektrická zařízení

Ing. Milan Branda

28. října 165 709 00 Ostrava Czech Republic

+420 724 024 716

Odeslat e-mail

Elektrické zařízení

V jakém regionu toto řešení potřebujete?

Akreditace

"Inspekční činnost, měření a zkoušky, posuzování výrobků a posuzování podkladů pro prohlášení o shodě v oblasti elektrických zařízení."

Nabídka činností v oblasti elektrických zařízení

Inspekční činnost

 • Posuzování elektrických instalací
  Inspekce elektrických zařízení – elektrická zařízení pracovních strojů, elektrotepelných zařízení, elektrických spotřebičů, elektrických instalací a vedení bez omezení napětí, v prostoru bez nebezpečí výbuchu, v prostoru s nebezpečím výbuchu, inspekce zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny.
 • Posouzení stanovených základních charakteristik (případně jejich vlastní stanovení) pro určení vnějších vlivů a zpracování příslušných protokolů
 • Posouzení technické bezpečnosti instalovaného elektrického zařízení
 • Nestranné posudky na el. zařízení uváděná do provozu i provozovaná, včetně posouzení prováděné revizní činnosti
 • Technická pomoc při projektování uvedených zařízení, např. výpočty úniků hořlavých látek, posuzování výrobní dokumentace, návodů k obsluze apod.
 • Posuzování elektrických instalací z hlediska elektromagnetické ity az hlediska tzv. vnější a vnitřní ochrany před bleskem
 • Posouzení elektrických zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu v návaznosti na požadavky nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. Více informací – viz část DOPV

Měření a zkoušky

 • Měření dlouhodobých odběrů el. energie (U1-3, I1-3, P1-3, harmonické do 21. proudu i napětí) včetně ověření funkce a zajištění parametrů zařízení pro kompenzaci účinku
 • Měření úniků hořlavých látek
 • Bezdotykové měření teplot
 • Měření teploty a oteplení infrakamerou
 • Měření EMC
 • Napěťové zkoušky
 • Provedení typových zkoušek rozváděčů nn včetně rozváděčů pracovních strojů dle ČSN EN 61439-1 ed.2, ČSN EN 61439-2 ed. 2, ČSN EN 61439-3, ČSN EN 60204-1 ed. 3 v návaznosti na požadavky nařízení vlády č. 117/2016 Sb. (2014/30/EU) a nařízení vlády č. 118/2016 Sb. (2014/35/EU).

Posuzování výrobků a posuzování podkladů pro prohlášení shody

Revizní činnost

 • Výchozí a pravidelné revize elektrických zařízení v rozsahu bez omezení napětí v prostoru bez nebezpečí výbuchu, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny
 • Výchozí a pravidelné revize trafostanic, rozvoden, technologických a energetických celků, továren, obchodních domů, kin, divadel, hotelů, zdravotnických zařízení, speciálních technologických zařízení jako jsou např. zařízení umístěná v prostoru s nebezpečím výbuchu – čerpací stanice pohonných hmot, regulační stanice plynu, složitých chemických provozů, náhradních zdrojů, sdělovacích zařízení jako EPS (elektrická požární signalizace), EZS (elektronické zabezpečovací signalizace systémů kabelové televize, CCTV, sdělovacích (telefonních) rozvodů , rozvodů MaR
 • Revize zařízení na ochranu proti účinkům statické elektřiny a proti účinkům atmosférické elektřiny (hromosvody)
 • Revize a kontroly ručního el. mechanického nářadí a spotřebičů

Posouzení elektrických zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu

Platnost nařízení: 01. 09. 2004

Nařízení stanoví v souladu se Směrnicí EU 1999/92/ES (ATEX 137) způsob organizace práce a bližší požadavky na provoz strojů, technických zařízení apod. v prostředí s nebezpečím výbuchu.

 • Zaměstnavatel musí přijmout k zajištění ochrany před výbuchem technická a organizační opatření:
 1. předcházet vzniku výbušné atmosféry
 2. ochrana iniciací vzniklé výbušné atmosféry
 3. snížení účinků výbuchu na zdraví a bezpečnost zaměstnanců
 • Uvedená opatření dle bodů a, b, c musí zaměstnavatel neustále přehodnocovat v již stanovených intervalech a vždy bezodkladně při významných změnách.
 • Zaměstnavatel musí posoudit rizika výbuchu.
 • Po posouzení rizik a provedení technických organizačních opatření musí zaměstnavatel:
 1. klasifikovat prostory s NV
 2. v prostorech s NV zajistit splnění požadavků příl. C. 2 tohoto nařízení vlády
 3. označit místa vstupu do prostorů s NV – Př
 4. zabezpečit zpracování písemného dokumentu o ochraně před výbuchem
 • Zaměstnavatel zajistí, aby zařízení uvedla do provozu před účinností
 • tohoto Nařízení vlády splňovala požadavky příl. C. 2 části A tohoto Nařízení.
 • Zaměstnavatel zajistí, aby pracoviště s prostředím NV do provozu
 • před účinností tohoto Nařízení vlády splňovala požadavky tohoto Nařízení vlády při nejbližší změně pracoviště, v ostatních případech do 30. 06. 2006.

Naše společnost nabízí 

 1. Posouzení souvisejících rizik s výbuchem.
 2. Kontrola klasifikace prostoru z hlediska nebezpečí výbuchu.
 3. Inspekce – posouzení instalovaného zařízení vzhledem ke stanovenému  prostoru s nebezpečím výbuchu.
 4. Kontrola opatření k naplnění minimálních požadavků Nařízení.
 5. Kontrolní dokumentace o ochraně před výbuchem.

Samozřejmou součástí činnosti je provedení proškolení odpovědných pracovníků provozovatele s dokumenty, které byly zpracovány TÜV AUSTRIA CZECH spol. s ro může provádět veškerá školení související s požadavky NV č. 406/2004 Sb.

"*" označuje povinná pole

Land*
Address
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Jsem tami

Jste tu poprvé? Rád vám pomohu zorientovat se.

Check certificate

 • Person Certificate

 • Product Certificate

 • System Certificate

 • Verification of Conformity

Enter the data and check a certificate

WiPreis einreichen