Řešení: Strojní zařízení

Solution: Strojní zařízení

Strojní zařízení

V jakém regionu toto řešení potřebujete?

Akreditace

"Posouzení strojních zařízení a ověření shody se specifikovanými požadavky na jejich technickou bezpečnost danými příslušnými právními předpisy"

Ing. Milan Branda

+420 724 024 716

Odeslat e-mail

28. října 165 709 00 Ostrava Czech Republic

Nabídka činností v oblasti strojních zařízení

Služby pro výrobce a dovozce před uvedením strojních zařízení na trh a do provozu dle požadavků zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů, Zákona č. 90/2016 Sb. a souvisejících nařízení vlády:

 • Posouzení strojních zařízení a ověření shody se specifikovanými požadavky na jejich technickou bezpečnost dané příslušnými nařízeními vlády a technickými předpisy:
 1. NV č. 176/2008 Sb., (2006/42/ES) o technických požadavcích na strojní zařízení
 2. NV č. 118/2016 Sb., (2014/35/EU) o posuzování shody elektrických zařízení určených pro použití v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh
 3. NV č. 117/2016 Sb., (2014/30/EU) o posuzování výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh
 •  Posouzení technické dokumentace strojních zařízení
 • Posouzení vnitropodnikových opatření pro zajištění trvalého dosahování shody s ustanoveními příslušných nařízení vlády a technických předpisů při kusové i sériové výrobě
 • Zkoušky rozváděčů pro strojní zařízení dle ČSN EN 61439-1 ed.2, ČSN EN 61439-2 ed. 2 v návaznosti na ČSN EN 60204-1 ed. 3.
 • Posouzení v rámci aplikace technických předpisů při posuzování shody při výrobě, opravách, modernizacích, dovozu strojních zařízení

Služby pro provozovatele před uvedením do provozu a při provozu strojních zařízení dle požadavků právních předpisů, českých technických norem a technických podmínek výrobce:

 • Posouzení při plnění povinností vyplývajících z NV č.378/2001 Sb., kterým se stanoví požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
 • Provedení výchozích revizí, prohlídek a tlakových a plynových součástí strojních zařízení před uvedením zařízení do provozu
 • Provádění výchozích a periodických revizí elektrických zařízení souvisejících s provozem strojních zařízení
 • Provádění pravidelných kontrol, prohlídek a revizí strojních zařízení
 • Posouzení místních provozních bezpečnostních předpisů pro provoz strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

 

Zajištění plnění povinností zaměstnavatele v oblasti prevence rizik na provozovaných strojních zařízení dle požadavků novely Zákoníku práce:

 • Posouzení rizik provozních strojních zařízení
 • Posouzení systému bezpečné práce pro zdvihací zařízení dle čl. 4.1 ČSN ISO 12480-1

Zkoušky a prohlídky provozovaných vyhrazených i nevyhrazených zdvihacích zařízení:

 • zdvihadel a pojízdných zdvihadel
 • jeřábů
 • pohyblivých pracovních plošin
 • stavebních výtahů
 • regálových zakladačů
 • plošin pro osoby s omezenou pohyblivostí

"*" označuje povinná pole

Land*
Address
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Jsem tami

Jste tu poprvé? Rád vám pomohu zorientovat se.

Check certificate

 • Person Certificate

 • Product Certificate

 • System Certificate

 • Verification of Conformity

Enter the data and check a certificate

WiPreis einreichen