Řešení: Certifikace tlakových zařízení dle PED 2014/68/EU

Solution: Certifikace tlakových zařízení dle PED 2014/68/EU

Ing. Roman Váleček

28. října 165 709 00 Ostrava Czech Republic

+420 724 024 718

Odeslat e-mail

Certifikace PED 2014/68/EU

V jakém regionu toto řešení potřebujete?

Akreditace

"Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU, transponovaná nařízením vlády č. 19/2016 Sb. stanoví technické požadavky na tlaková zařízení"

TÜV AUSTRIA CZECH spol. s .ro je Oznámený subjekt číslo 1735 (Notified Body 1735) pro posuzování shody tlakových zařízení podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU, transponované nařízením vlády č. 219/2016 Sb. podle zákona č. 90/2016 Sb.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU, transponovaná nařízením vlády č. 219/2016 Sb. stanoví požadavky na tlaková zařízení a tlaková zařízení s nejvyšším pracovním přetlakem větším větším sestav než 0,5 bar.

Za tlaková zařízení považujem:

  • nádoby
  • potrubí
  • bezpečnostní stroj
  • tlaková výstroj

Zahrnují také prvky připojené k součástem vystaveným tlaku , jako jsou například příruby, hrdla, spojky, podpory, závěsná oka.
Směrnice se vztahuje rovněž na sestavu – několik tlakových zařízení tak, že představují ucelenou funkční jednotku.

Pro zajištění bezpečnosti tlakových zařízení je nezbytná shoda se základními bezpečnostními požadavky, které musí splňovat tlaková zařízení.

Před uvedením tlakového zařízení na trh musí výrobce podrobit každé zařízení jednomu z postupů posuzování shody.

Postup posuzování shody použitý pro tlakové zařízení se záměrem připojení označení CE je stanoveno směrnicí v závislosti na kategorii tlakového zařízení.

 

 

 

K certifikačnímu orgánu je možné podat stížnost na jím certifikovaný subjekt týkající se výkonu jeho činnosti ve vztahu k rozsahu jeho certifikace. Stížnosti je možné předem písemně na kterékoli pobočce nebo zaslat poštou případně na kontaktní e-mail.
Podané stížnosti jsou řešeny dle používaných postupů certifikačního odpovědného pracovníka. Do 14 pracovních dní je přijetí stížnosti potvrzeno zasláno s informací o průběhu řešení jeho stížnosti. V s touto informací bude následně zaslána stížnosti písemně informován o oprávněnosti jeho podnětu a způsobu vyřízení s certifikovaným subjektem.

JAK VÁM MŮŽEME POMOCI:

"*" označuje povinná pole

Land*
Address
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Jsem tami

Jste tu poprvé? Rád vám pomohu zorientovat se.

Check certificate

  • Person Certificate

  • Product Certificate

  • System Certificate

  • Verification of Conformity

Enter the data and check a certificate

WiPreis einreichen