Certifikace PED 2014/68/EU

Činnost NB 1735 dle Směrnice 2014/68/EU (PED)

TÜV AUSTRIA CZECH spol. s .r. o. je Oznámený subjekt číslo 1735 (Notified Body 1735) pro posuzování shody tlakových zařízení podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU, transponované nařízením vlády č. 219/2016 Sb. podle zákona č. 90/2016 Sb.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU, transponovaná nařízením vlády č. 219/2016 Sb. stanoví technické požadavky na tlaková zařízení a sestavy tlakových zařízení s nejvyšším pracovním přetlakem větším než 0,5 bar.

Za tlaková zařízení se považují :

  • nádoby
  • potrubÍ
  • bezpečnostní výstroj
  • tlaková výstroj

Zahrnují také prvky připojené k součástem vystaveným tlaku, jako jsou například příruby, hrdla, spojky, podpory, závěsná oka.
Směrnice se vztahuje rovněž na sestavy – několik tlakových zařízení sestavených výrobcem tak, že představují ucelenou funkční jednotku.

Pro zajištění bezpečnosti tlakových zařízení je nezbytná shoda se základními bezpečnostními požadavky , které musí tlakové zařízení splňovat.

Před uvedením tlakového zařízení na trh musí výrobce podrobit každé zařízení jednomu z postupů posuzování shody.

Postup posuzování shody použitý pro tlakové zařízení se záměrem připojení označení CE je stanoven směrnicí v závislosti na kategorii tlakového zařízení.

Jsem tami

Jste tu poprvé? Rád vám pomohu zorientovat se.

Check certificate

  • Person Certificate

  • Product Certificate

  • System Certificate

  • Verification of Conformity

Enter the data and check a certificate

WiPreis einreichen

You cannot copy content of this page