Řešení: Výtahová zařízení

Solution: Výtahová zařízení

Ing. Petra Sehnálková

Region: Czech Republic

Bohunická 133/50 619 00 Brno Czech Republic

+420 606 648 840

Odeslat e-mail

Ing. Milan Branda

28. října 165 709 00 Ostrava Czech Republic

+420 724 024 716

Odeslat e-mail

Výtahová zařízení

V jakém regionu toto řešení potřebujete?

Akreditace

"Provádění inspekčních prohlídek, při kterých bude posouzen technický stav výtahu se zaměřením na zhodnocení bezpečnostní úrovně výtahu. "

Inspekční prohlídky provozovaných výtahů

Norma ČSN 27 4007 – Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu přinesla některé nové požadavky k zajištění bezpečného provozu výtahů.

Z ustanovení ČSN 27 4007 vyplývá pro majitele a provozovatele povinnost zajistit provádění inspekčních prohlídek výtahů. Účelem inspekčních prohlídek je posouzení technického stavu výtahů se zaměřením na bezpečnostní rizika, která se vyskytují při jeho provozu, nejedná se tedy o odborné zkoušky, které provádí organizace zajišťující servis výtahů. Inspekční prohlídky mohou provádět pouze inspekční orgány, které jsou akreditovány pro provádění inspekčních činností na výtazích.

Naše inspekční organizace Vám nabízí provádění inspekčních prohlídek, při kterých bude posouzen technický stav výtahu se zaměřením na zhodnocení bezpečnostní úrovně výtahu z hlediska vyskytujících se bezpečnostních rizik s návrhem na opatření k jejich odstranění.

Provedením inspekčních prohlídek se zaměřením na odstranění nebo minimalizaci provozních rizik, provozovatel plní i požadavek § 102 dle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, dle kterého je povinen zajistit úkoly v oblasti prevence rizik.

Odvolání, stížnosti a námitky

Odvolání (první)  proti rozhodnutí IO nebo námitku, stížnost  proti jeho postupu může předložit organizace písemně vedoucímu IO ve lhůtě do 30 dnů. Organizace je povina potvrdit odesílateli přijetí stížnosti doručené poštou do 14 ti pracovních dnů. Organizace zajistí vyřízení stížnosti ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení. Lhůtu lze překročit jen výjimečně ze závažných důvodů a je nutné o tom vyrozumět stěžovatele. Odvolání proti rozhodnutí o vyřízení stížnosti (druhé) podané na IO může předložit dodavatel písemně vedoucímu IO ve lhůtě do 30 dnů od obdržení rozhodnutí o vyřízení stížnosti.

"*" označuje povinná pole

Land*
Address
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Jsem tami

Jste tu poprvé? Rád vám pomohu zorientovat se.

Check certificate

  • Person Certificate

  • Product Certificate

  • System Certificate

  • Verification of Conformity

Enter the data and check a certificate

WiPreis einreichen