Řešení: Tlaková zařízení

Solution: Tlaková zařízení

Ing. Roman Váleček

28. října 165 709 00 Ostrava Czech Republic

+420 724 024 718

Odeslat e-mail

Tlaková zařízení

V jakém regionu toto řešení potřebujete?

Akreditace

"Inspekční a revizní činnost na tlakových zařízeních podle NV č. 192/2022 Sb. v pl. znění ve všech fázích návrhu a výroby zařízení."

Činnost akreditovaného inspekčního orgánu typu A číslo 4018

 

Inspekční a revizní činnost na tlakových zařízeních podle NV č. 192/2022 Sb. v pl. znění

Inspekční činnost ve všech fázích návrhu a výroby zařízení – dokumentace, materiály, procesy, pracovní postupy, montážní práce, zkoušky zařízení se zaměřením na kvalitu, bezpečnost, vhodnost pro dané použití, množství apod.

Činnost provádíme na základě akreditace ČIA v oblastech:

  • posuzování potrubí
  • posuzování tlakových nádob
  • posuzování kotlů ( parních a horkovodních )
  • posuzování materiálů
  • posuzování svařovacích postupů
  • revize zkoušek vyhrazených tlakových zařízení

Činnost nezávislé třetí osoby při přejímkách zařízení

Provádíme inspekční činnost při přejímkách tlakových zařízení podle požadavků zákazníka

 

Odvolání, stížnosti a námitky

Odvolání (první)  proti rozhodnutí IO nebo námitku, stížnost  proti jeho postupu může předložit organizace písemně vedoucímu IO ve lhůtě do 30 dnů. Organizace je povina potvrdit odesílateli přijetí stížnosti doručené poštou do 14 ti pracovních dnů. Organizace zajistí vyřízení stížnosti ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení. Lhůtu lze překročit jen výjimečně ze závažných důvodů a je nutné o tom vyrozumět stěžovatele. Odvolání proti rozhodnutí o vyřízení stížnosti (druhé) podané na IO může předložit dodavatel písemně vedoucímu IO ve lhůtě do 30 dnů od obdržení rozhodnutí o vyřízení stížnosti.

"*" označuje povinná pole

Land*
Address
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Jsem tami

Jste tu poprvé? Rád vám pomohu zorientovat se.

Check certificate

  • Person Certificate

  • Product Certificate

  • System Certificate

  • Verification of Conformity

Enter the data and check a certificate

WiPreis einreichen