#TÜVAUSTRIA150: Adam von Burg – průkopník v oblasti bezpečnosti a zakladatel TÜV AUSTRIA

07.02.2022

Dne 28. ledna 2022 uplynulo 225 let od narození Adama von Burga, který stál u vzniku dnešní TÜV AUSTRIA Group.

Prof. Dr. Adam Freiherr von Burg se narodil v rodině dvorního strojníka a přispěl k tomu, že v Rakousku se zakořenila představa technické bezpečnosti jako hodnoty s významem pro celé hospodářství a společnost. Tento populární vědec, zasloužilý vysokoškolský profesor a přičinlivý politik se bezpochyby řadí k předním osobnostem historie rakouského průmyslu. Působil mimo jiné jako předseda Výboru pro vytvoření spolku pro zkoušení parních kotlů, jehož zakládací schůzi dne 11. června 1872 sám zahájil coby prezident Vzájemné společnosti pro zkoušení a pojištění parních kotlů (DUVG). Stál také u vzniku rakouského Spolku pro technickou kontrolu, tedy dnešní TÜV AUSTRIA.

Adam Freiherr von Burg, Gründer der Dampfkessel-Untersuchungs- und Versicherungs-Gesellschaft auf Gegenseitigkeit (DUVG), der heutigen TÜV AUSTRIA Group | Lithographie Adolf Dauthages, datiert 1853 (C) Balfore Archive Images / Alamy Stock Foto
Adam Freiherr von Burg, zakladatel Vzájemné společnosti pro zkoušení a pojištění parních kotlů (DUVG), dnešní TÜV AUSTRIA Group | Litografie Adolf Dauthages, datováno rokem 1853 (C) Balfore Archive Images / Alamy Stock Foto

Ve službách pokroku

Adam von Burg se roku 1797 narodil ve Vídni v rodině význačného strojníka a již v útlém věku se podílel na konstrukci vůbec prvního parního stroje v Rakousku. Studoval architekturu na vídeňské Akademii výtvarných umění a matematiku na Polytechnickém institutu, z nějž se později stala dnešní Technická univerzita Vídeň. Ve svých 31 letech byl jmenován profesorem a stále více se angažoval také v politice a veřejné správě. V roce 1844 byl jmenován členem císařské a královské Vládní rady a důsledně se zasazoval o industrializaci Rakouska. Bojoval o zavedení metrických jednotek a zasloužil se o zlepšení protipožárních postupů a zdokonalení rozvodu vody a plynového osvětlení ve Vídni.

V roce 1869 byl von Burg povolán do Panské sněmovny, která byla horní komorou rakouské Říšské rady. Dal podnět k vypracování pokrokového zákona o pravidelném přezkušování parních kotlů. Výbuchy parních kotlů totiž představovaly v tehdejších průmyslových provozech obrovské riziko. Nový zákon zakotvil pravidelné přezkušování parních strojů, a položil tak základy pro vznik Společnosti pro zkoušení a pojištění parních kotlů, do jejíhož čela se Adam von Burg po jejím založení v roce 1872 sám postavil. Tato společnost pak prostřednictvím specialistů s úředním osvědčením zajišťovala přezkum parních kotlů ve svých členských závodech. Výrazně se tak zvýšila bezpečnost průmyslových dělníků v celém Rakousku a zároveň se trvale omezily možné hospodářské ztráty způsobené nehodami.

Adam von Burg skonal ve svém rodném městě, jehož byl čestným občanem, v roce 1882 ve věku 85 let.

Certifikace Microsoft Office Specialist

Informace o Roadshow
pro školy 2023

Máme pro Vás novinku!

V říjnu se budeme účastnit největší české konference o technologiích ve vzdělávání “Roadshow pro školy 2023” jako její hlavní partner, kde Vám představíme mezinárodně uznávaný certifikační program Microsoft Office Specialist!

V dnešní době, kdy přibývá požadavků na digitální gramotnost, je efektivní práce s Microsoft Office základní dovedností, která otevírá dveře nekonečným příležitostem nejenom studentům, ale i odborníkům.

Zastavte se za Kristýna Citová u našeho stánku během Roadshow pro školy 2023, ráda Vám zodpoví všechny Vaše dotazy a sdělí informace, jak se stát MOS testovacím centrem.
Další podrobnosti o akci najdete zde

Binding materials of long-term success: TÜV AUSTRIA Italia acquires full shares in ICEPI Leading Italian testing, inspection and certification company reaches key synergy milestone for industrial and infrastructure markets.

Akvizice

TÜV AUSTRIA Italia získává stoprocentní podíl na ICEPI
Spojení vede k dlouhodobému úspěchu:

Přední italská zkušební, inspekční a certifikační společnost dosáhla významného milníku, který povede k synergiím na průmyslových a infrastrukturních trzích.

Partnership ACTA S.A. and TÜV AUSTRIA Hellas: f.l.t.r.: Alexander Pesendorfer (TÜV AUSTRIA Mergers & Acquisitions), Ioannis Andronikidis ( CEO ACTA), Ioannis Kallias (CEO TÜV AUSTRIA Hellas) | (C) TÜV AUSTRIA

TÜV AUSTRIA Hellas – ACTA S.A.

TÜV AUSTRIA posiluje své know-how v oblasti certifikací díky strategickému partnerství s ACTA S.A.
Přidaná hodnota pro společnost vědění

Strategickým partnerstvím se společností ACTA S.A., což je mimořádně úspěšný spin-off Aristotelovy univerzity v Soluni, propojuje TÜV AUSTRIA know-how v oblasti certifikací, nabídku vzdělání pro osobní rozvoj a univerzitní výzkum s potřebami trhu práce.

Turecký integrátor kybernetické bezpečnosti SyberCode A. Ş. se stal součástí skupiny TÜV AUSTRIA. Generální ředitel TÜV AUSTRIA Stefan Haas (vpravo) blahopřeje Serhatu Yedielovi, zakladateli a jednateli TÜV AUSTRIA SyberCode.

TÜV AUSTRIA SyberCode

Turecký integrátor kybernetické bezpečnosti SyberCode A. Ş. se stal součástí skupiny TÜV AUSTRIA
Kybernetické

TÜV AUSTRIA již řadu let sklízí úspěchy s řešeními na míru pro bezpečnější IT infrastrukturu, organizační a technické zabezpečení informací, aplikace umělé inteligence a zabezpečení informací.

Finanční ředitel TÜV AUSTRIA Christoph Wenninger, generální ředitel TÜV AUSTRIA Stefan Haas: Výroční zpráva TÜV AUSTRIA 2022 - Inovativní, propojená, udržitelná a nezávislá: Generální ředitelé TÜV AUSTRIA Stefan Haas a Christoph Wenninger o vynikajících hospodářských výsledcích skupiny, strategiích pro zvládání četných krizí, přidané hodnotě nabídky digitálních řešení, umělé inteligenci a udržitelnosti.
Binding materials of long-term success: TÜV AUSTRIA Italia acquires full shares in ICEPI Leading Italian testing, inspection and certification company reaches key synergy milestone for industrial and infrastructure markets.
Partnership ACTA S.A. and TÜV AUSTRIA Hellas: f.l.t.r.: Alexander Pesendorfer (TÜV AUSTRIA Mergers & Acquisitions), Ioannis Andronikidis ( CEO ACTA), Ioannis Kallias (CEO TÜV AUSTRIA Hellas) | (C) TÜV AUSTRIA
Turecký integrátor kybernetické bezpečnosti SyberCode A. Ş. se stal součástí skupiny TÜV AUSTRIA. Generální ředitel TÜV AUSTRIA Stefan Haas (vpravo) blahopřeje Serhatu Yedielovi, zakladateli a jednateli TÜV AUSTRIA SyberCode.

Jsem tami

Jste tu poprvé? Rád vám pomohu zorientovat se.

Check certificate

  • Person Certificate

  • Product Certificate

  • System Certificate

  • Verification of Conformity

Enter the data and check a certificate

WiPreis einreichen

You cannot copy content of this page