Řešení: Odborné zkoušky – Koordinátor BOZP na staveništi

Solution: Odborné zkoušky – Koordinátor BOZP na staveništi

Zkoušky - Koordinátor BOZP na staveništi

V jakém regionu toto řešení potřebujete?

Akreditace

"Zkouška a periodická zkouška z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi. Osvědčení odborné způsobilosti."

Kristýna Citová

+420 702 119 678

Odeslat e-mail

Michelská 1552/58 Michle, 140 00 Praha 4 Czech Republic

Provádění zkoušek a periodických zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob k činnosti koordinátora BOZP na staveništi

Dle §14 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, budou-li na staveništi zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je povinen zadavatel písemně určit jednoho nebo i více koordinátorů v závislosti na druhu a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci opatření k zajištění a zdraví neohrožující práce na staveništi.

Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti (§10). Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zajistí-li její výkon odborně způsobilá osoba.

Rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č.j.: MPSV-2020/242133-423/1 byla naší společnosti udělena akreditace pro provádění zkoušek a periodických zkoušek z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Základní informace: 

  • požadované vzdělání min. SŠ technického zaměření ukončena maturitní zkouškou nebo vysokoškolským vzděláním technického zaměření
  • požadovaná praxe 3 roky  (VŠ vzdělání stavebního zaměření 1 rok)  za odbornou praxi považujeme dobu činnosti prováděné při přípravě nebo realizaci staveb
  • cena zkoušky/periodické zkoušky je 7 260 Kč (6 000 Kč + 1 260 Kč 21 % DPH) 
  • cena za opravnou zkoušku/ opravnou periodickou zkoušku v případě, že nesplnil obě dílčí části zkoušky/periodické zkoušky (ústní i písemná část) je 7 260 Kč (6 000 Kč + 1 260 Kč 21 % DPH)
  • cena opravné/periodické zkoušky v případě, že nesplnil jednu dílčí část zkoušky/periodické zkoušky (písemnou nebo ústní část) je 3 630 Kč (3 000 Kč + 630 Kč 21 % DPH)
  • po úspěšném absolvování zkoušek/periodických zkoušek bude uchazeči zasláno Osvědčení  dle NV č. 592/2006 §8  
Datum konání Místo konání
16.11.2023  PRAHA
30.11.2023 OSTRAVA
14.12.2023   BRNO
Termíny 2024
15.1.2024 OSTRAVA
16.1.2024 BRNO
18.1.2024 PRAHA
12.2.2024 OSTRAVA
13.2.2024 BRNO
15.2.2024 PRAHA

"*" označuje povinná pole

Land*
Address
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Jsem tami

Jste tu poprvé? Rád vám pomohu zorientovat se.

Check certificate

  • Person Certificate

  • Product Certificate

  • System Certificate

  • Verification of Conformity

Enter the data and check a certificate

WiPreis einreichen