Řešení: Odborné zkoušky – Koordinátor BOZP na staveništi

Solution: Odborné zkoušky – Koordinátor BOZP na staveništi

Kristýna Citová

Michelská 1552/58 Michle, 140 00 Praha 4 Czech Republic

+420 702 119 678

Odeslat e-mail

Zkoušky - Koordinátor BOZP na staveništi

V jakém regionu toto řešení potřebujete?

Akreditace

"Zkouška a periodická zkouška z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi. Osvědčení odborné způsobilosti."

Provádění zkoušek a periodických zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob k činnosti koordinátora BOZP na staveništi

Dle §14 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, budou-li na staveništi zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je povinen zadavatel písemně určit jednoho nebo i více koordinátorů v závislosti na druhu a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci opatření k zajištění a zdraví neohrožující práce na staveništi.

Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti (§10). Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zajistí-li její výkon odborně způsobilá osoba.

Rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č.j.: MPSV-2024/72787-423/1 byla naší společnosti udělena akreditace pro provádění zkoušek a periodických zkoušek z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Základní informace: 

 • požadované vzdělání min. SŠ technického zaměření ukončena maturitní zkouškou nebo vysokoškolským vzděláním technického zaměření
 • požadovaná praxe 3 roky  (VŠ vzdělání stavebního zaměření 1 rok)  za odbornou praxi považujeme dobu činnosti prováděné při přípravě nebo realizaci staveb
 • cena zkoušky/periodické zkoušky je 7 260 Kč (6 000 Kč + 1 260 Kč 21 % DPH) 
 • cena zkoušky/periodické zkoušky se bude měnit od 1.8.2024 na 7 623 Kč (6 300 Kč + 1 323 Kč 21 % DPH) 
 • cena za opravnou zkoušku/ opravnou periodickou zkoušku v případě, že nesplnil obě dílčí části zkoušky/periodické zkoušky (ústní i písemná část) je 7 260 Kč (6 000 Kč + 1 260 Kč 21 % DPH)
 • cena opravné/periodické zkoušky v případě, že nesplnil jednu dílčí část zkoušky/periodické zkoušky (písemnou nebo ústní část) je 3 630 Kč (3 000 Kč + 630 Kč 21 % DPH)
 • po úspěšném absolvování zkoušek/periodických zkoušek bude uchazeči zasláno Osvědčení  dle NV č. 592/2006 §8  
Datum konání Místo konání 
18. 7. 2024 Brno
25. 7. 2024 Ostrava
29. 7. 2024 Praha
 8. 8. 2024 Ostrava
 15. 8. 2024 Praha
22. 8. 2024 Brno
  5. 9. 2024 Praha
12. 9. 2024 Brno
19. 9. 2024 Ostrava
10. 10. 2024 Brno
17. 10. 2024 Ostrava
24. 10. 2024 Praha

"*" označuje povinná pole

Land*
Address
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Jsem tami

Jste tu poprvé? Rád vám pomohu zorientovat se.

Check certificate

 • Person Certificate

 • Product Certificate

 • System Certificate

 • Verification of Conformity

Enter the data and check a certificate

WiPreis einreichen

You cannot copy content of this page