Řešení: Odborné zkoušky – Prevence rizik

Solution: Odborné zkoušky – Prevence rizik

Kristýna Citová

Michelská 1552/58 Michle, 140 00 Praha 4 Czech Republic

+420 702 119 678

Odeslat e-mail

Zkoušky - Prevence rizik

V jakém regionu toto řešení potřebujete?

 • Všechny regiony

Akreditace

"Provádění zkoušek a periodických zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci."

Provádění zkoušek a periodických zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob k zajištění úkolů v prevenci rizik 

Dle §9 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je každý zaměstnavatel povinen zajistit a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců.

Zákon rovněž mimo jiné stanoví případy a podmínky zajištění plnění úkolů v prevenci rizik odborně způsobilých osob.

Rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č.j.: MPSV-2024/262178-423/2 byla naší společnosti udělena akreditace pro provádění zkoušek a periodických zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Základní informace: 

 • požadované vzdělání min. SŠ ukončené maturitní zkouškou
 • požadovaná praxe 3 roky  (VŠ vzdělání v oblasti BOZP 1 rok)  za odbornou praxi považujeme dobu činnosti vykonávané v oboru, ve které fyzická osoba zajišťuje úkoly v prevenci rizik nebo vykonává činnost v oblasti BOZP 
 • cena zkoušky/periodické zkoušky je 7 260 Kč (6 000 Kč + 1 260 Kč 21 % DPH) 
 • cena zkoušky/periodické zkoušky se bude měnit od 1.8.2024 na 7 623 Kč (6 300 Kč + 1 323 Kč 21 % DPH) 
 • cena za opravnou zkoušku/ opravnou periodickou zkoušku v případě, že nesplnil obě dílčí části zkoušky/periodické zkoušky (ústní i písemná část) je 7 260 Kč (6 000 Kč + 1 260 Kč 21 % DPH)
 • cena opravné/periodické zkoušky v případě, že nesplnil jednu dílčí část zkoušky/periodické zkoušky (písemnou nebo ústní část) je 3 630 Kč (3 000 Kč + 630 Kč 21 % DPH)
 • po úspěšném absolvování zkoušek/periodických zkoušek bude uchazeči zasláno Osvědčení  dle NV č. 592/2006 §8 
Datum konání  Místo konání 
  8. 7. 2024 Praha
16. 7. 2024 Brno
26. 7. 2024 Ostrava
  6. 8. 2024 Praha
13. 8. 2024 Brno
20. 8. 2024 Ostrava
  3. 9. 2024 Brno
 10. 9. 2024 Ostrava
 17. 9. 2024 Praha
  8.10. 2024 Ostrava
15.10. 2024
22.10. 2024
Praha
Brno

 

"*" označuje povinná pole

Land*
Address
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Jsem tami

Jste tu poprvé? Rád vám pomohu zorientovat se.

Check certificate

 • Person Certificate

 • Product Certificate

 • System Certificate

 • Verification of Conformity

Enter the data and check a certificate

WiPreis einreichen

You cannot copy content of this page