Řešení: Odborné zkoušky – Prevence rizik

Solution: Odborné zkoušky – Prevence rizik

Kristýna Citová

Michelská 1552/58 Michle, 140 00 Praha 4 Czech Republic

+420 702 119 678

Odeslat e-mail

Zkoušky - Prevence rizik

V jakém regionu toto řešení potřebujete?

 • Všechny regiony

Akreditace

"Provádění zkoušek a periodických zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci."

Provádění zkoušek a periodických zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob k zajištění úkolů v prevenci rizik 

Dle §9 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je každý zaměstnavatel povinen zajistit a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců.

Zákon rovněž mimo jiné stanoví případy a podmínky zajištění plnění úkolů v prevenci rizik odborně způsobilých osob.

Rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č.j.: MPSV-2020/173016-423/1 byla naší společnosti udělena akreditace pro provádění zkoušek a periodických zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Základní informace: 

 • požadované vzdělání min. SŠ ukončené maturitní zkouškou
 • požadovaná praxe 3 roky  (VŠ vzdělání v oblasti BOZP 1 rok)  za odbornou praxi považujeme dobu činnosti vykonávané v oboru, ve které fyzická osoba zajišťuje úkoly v prevenci rizik nebo vykonává činnost v oblasti BOZP 
 • cena zkoušky/periodické zkoušky je 7 260 Kč (6 000 Kč + 1 260 Kč 21 % DPH) 
 • cena za opravnou zkoušku/ opravnou periodickou zkoušku v případě, že nesplnil obě dílčí části zkoušky/periodické zkoušky (ústní i písemná část) je 7 260 Kč (6 000 Kč + 1 260 Kč 21 % DPH)
 • cena opravné/periodické zkoušky v případě, že nesplnil jednu dílčí část zkoušky/periodické zkoušky (písemnou nebo ústní část) je 3 630 Kč (3 000 Kč + 630 Kč 21 % DPH)
 • po úspěšném absolvování zkoušek/periodických zkoušek bude uchazeči zasláno Osvědčení  dle NV č. 592/2006 §8 

"*" označuje povinná pole

Land*
Address
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Jsem tami

Jste tu poprvé? Rád vám pomohu zorientovat se.

Check certificate

 • Person Certificate

 • Product Certificate

 • System Certificate

 • Verification of Conformity

Enter the data and check a certificate

WiPreis einreichen